עבודה בגובה (הסמכה) בהתאם לתקנות החדשות

 
 

 

מטרת הקורס:
מתן הדרכה כלים וניסיון מעשי בהתאם לצרכי הגוף המזמין ע"פ תוכנית הכשרה מפורטת
של משרד התמ"ת לצורך קבלת אישור הסמכה לעבודה בגובה.
 
נושאי ההדרכה:
·   מבוא לעבודה בגובה.
·   תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה על סולמות.
·   תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מתוך סלים להרמת אדם.
·   תוכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מתוך
  בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים.
·   תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה בתוך מקום מוקף.
·   תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מעל לפיגומים נייחים.
·   תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מעל גגות.
·   תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה.
·   שאלון / מבחן פנימי – עיוני + מעשי שלאחריו יונפקו אישורי הדרכה תעודה
   ותעודת כיס שמיים.
קיימת אפשרות לקיום הדרכות לעבודה בגובה במפעל/ מוסד/ ארגון/ אתר הלקוח
אנו מגיעים על כל הציוד והאביזרים הנדרשים כולל ציוד מגן וכד'.
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר